Doğru Çiftlik Pastörize Süt

Pastörizasyon işlemi, çiğ süt standartlarına uygun (TS1018) ekstra veya birinci sınıf çiğ sütlerin doğal veya biyolojik özelliklerine zarar vermeden patojen hastalık yapan organizmaların tamamını ve diğer organizmaların büyük çoğunluğunun yok edilmesini sağlayan belli normdaki ısıl işlemden geçirilmesi ve hızla soğutulması işlemidir.

Buradaki pastörizasyon normunu çiğ sütün kalitesi belirler. Çiğ süt ne kadar kaliteliyse pastörizasyon normundaki sıcaklık derecesi de o kadar düşer.

Neden Doğru Çiftlik Pastörize Sütü

Pastörizasyon işlemi, çiğ süt standartlarına uygun (TS1018) ekstra veya birinci sınıf çiğ sütlerin doğal veya biyolojik özelliklerine zarar vermeden patojen hastalık yapan organizmaların tamamını ve diğer organizmaların büyük çoğunluğunun yok edilmesini sağlayan belli normdaki ısıl işlemden geçirilmesi ve hızla soğutulması işlemidir.

Buradaki pastörizasyon normunu çiğ sütün kalitesi belirler. Çiğ süt ne kadar kaliteliyse pastörizasyon normundaki sıcaklık derecesi de o kadar düşer.

Başlık Gelecek

Sütün pastörizasyon işleminde sıcaklık derecesi 72 °C’yi geçtiğinde, sütün kalitesine ve besin ögelerine zarar verilmektedir. Sağım hijyeni ve hayvan sağlığı kriterleri birbirlerinden farklı bir çok çiftliklerden toplanan çiğ sütleri, genelde işletmeler , sütün raf ömrünü uzatmak için patojen mikroorganizmalarını yok etmek üzere 80 °C üzerinde ısıl işlem ve sonrasında anında 4°C’ye düşürerek pastörizasyonu yapıp sütün kalitesine ve besin değerlerine zarar vermektedirler.

yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor

yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor yazı hazırlanıyor

Yazı gelecek Yazı gelecek Yazı gelecek Yazı gelecek Yazı

Yazı gelecek Yazı gelecek Yazı gelecek Yazı gelecek Yazı

Diğer Ürünler